Ödünç - İade

Ödünç / İade

a) Akademik Personel toplam da 4 kitabı 30 gün süreyle, isterse her kitabı 30 gün daha uzatarak ödünç alabilir. Bu materyalleri belirtilen sürede getirmedikleri takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Getirilmeyen her bir kitaba karşılık günlük kitap alamama cezası uygulanır. Yani getirilmeyen gün sayısı  X 2 gün kadar kütüphaneden herhangi bir materyal alamaz. Eğer getirilmeyen materyalin süresi 50 günü aşmışsa, kişiye, kütüphaneye kitap bağışlama cezası verilir. Ceza ödendikten sonra, tekrar kitap alabilme hakkına sahiptir. Cezalar kesinlikle bir başkasının üzerine devredilemez. Telefon ya da eposta yoluyla ödünç verme, iade ve uzatma işlemleri yapılmaz. Uzatma işlemi tek sefere mahsustur. Birden fazla uzatma işlemi yapılamaz. Aynı kitap üst üste sadece bir defa ödünç alınabilir. Bir ay sonra materyal yerindeyse tekrar ödünç almaya hak kazanılır. Kimlik gösterilmeden kesinlikle ödünç işlemi gerçekleştirilemez.

b) İdari Personel toplam da 4 kitabı 30 gün süreyle, isterse her kitabı 30 gün daha uzatarak ödünç alabilir. Bu materyalleri belirtilen sürede getirmedikleri takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Getirilmeyen her bir kitaba karşılık günlük kitap alamama cezası uygulanır. Yani getirilmeyen gün sayısı  X 2 gün kadar kütüphaneden herhangi bir materyal alamaz. Eğer getirilmeyen materyalin süresi 50 günü aşmışsa, kişiye, kütüphaneye kitap bağışlama cezası verilir. Ceza ödendikten sonra, tekrar kitap alabilme hakkına sahiptir. Cezalar kesinlikle bir başkasının üzerine devredilemez. Telefon ya da epoata yoluyla ödünç verme, iade ve uzatma işlemleri yapılmaz. Uzatma işlemi tek sefere mahsustur. Birden fazla uzatma işlemi yapılamaz. Aynı kitap üst üste sadece bir defa ödünç alınabilir. Materyal yerindeyse bir ay sonra tekrar ödünç almaya hak kazanılır. Kimlik gösterilmeden kesinlikle ödünç işlemi gerçekleştirilemez.

 

c) Doktora Öğrencisi toplam da 4 kitabı 30 gün süreyle, isterse her kitabı 30 gün daha uzatarak ödünç alabilir. Bu materyalleri belirtilen sürede getirmedikleri takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Getirilmeyen her bir kitaba karşılık günlük kitap alamama cezası uygulanır. Yani getirilmeyen gün sayısı  X 2 gün kadar kütüphaneden herhangi bir materyal alamaz. Getirilmeyen materyalin süresi eğer 50 günü aşmışsa, öğrenciye getirmediği gün sayısına göre kütüphaneye kitap bağışlama cezası verilir. Cezalar kesinlikle bir başkasının üzerine devredilemez. Telefon ya da eposta yoluyla ödünç verme, iade ve uzatma işlemleri yapılmaz. Uzatma işlemi tek sefere mahsustur. Birden fazla uzatma işlemi yapılamaz. Aynı kitap üst üste sadece bir defa ödünç alınabilir. Materyal yerindeyse bir ay sonra tekrar ödünç almaya hak kazanılır. Kimlik gösterilmeden kesinlikle ödünç işlemi gerçekleştirilemez.

 

ç) Yüksek Lisans Öğrencisi  toplam da 4 kitabı 30 gün süreyle, isterse her kitabı 30 gün daha uzatarak ödünç alabilir. Bu materyalleri belirtilen sürede getirmedikleri takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Getirilmeyen her bir kitaba karşılık günlük kitap alamama cezası uygulanır. Yani getirilmeyen gün sayısı  X 2 gün kadar kütüphaneden herhangi bir materyal alamaz. Eğer getirilmeyen materyalin süresi 50 günü aşmışsa, öğrenciye kütüphaneye kitap bağışlama cezası verilir. Ve getirmediği gün sayısına göre kütüphaneye kitap bağışlamakla cezalandırılır. Cezalar kesinlikle bir başkasının üzerine devredilemez. Telefon ya da eposta yoluyla ödünç verme, iade ve uzatma işlemleri yapılmaz. Uzatma işlemi tek sefere mahsustur. Birden fazla uzatma işlemi yapılamaz. Aynı kitap üst üste sadece bir defa ödünç alınabilir. Materyal yerindeyse bir ay sonra tekrar ödünç almaya hak kazanılır. Kimlik gösterilmeden kesinlikle ödünç işlemi gerçekleştirilemez.

 

d) Öğrenci toplam da 2 kitabı 15 gün süreyle, isterse her kitabı 15 gün daha uzatarak ödünç alabilir. Kitap uzatma işlemi son 5 gün itibari ile yapılabilmektedir. Süre uzatımı yapılmadığında ya da bu materyalleri belirtilen sürede getirmedikleri takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Getirilmeyen her bir kitaba karşılık günlük kitap alamama cezası uygulanır. Yani getirilmeyen gün sayısı  X 2 gün kadar kütüphaneden herhangi bir materyal alamaz. Eğer getirilmeyen materyalin süresi 50 günü aşmışsa, öğrenciye kütüphaneye kitap bağışlama cezası verilir. Cezalar kesinlikle bir başkasının üzerine devredilemez. Telefon ya da eposta yoluyla ödünç verme, iade ve uzatma işlemleri yapılmaz. Uzatma işlemi tek sefere mahsustur. Birden fazla uzatma işlemi yapılamaz. Aynı kitap üst üste sadece bir defa ödünç alınabilir. Materyal yerindeyse bir ay sonra tekrar ödünç almaya hak kazanılır. Kimlik gösterilmeden kesinlikle ödünç işlemi gerçekleştirilemez.

e) İade tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde iade edilmeyen ve iade sırasında kullanılmayacak derecede zarar gördüğü tespit edilen yayınlar için kayıp işlemi yapılır.

f) Üzerinde materyal bulunan ve/veya geçmiş dönemlerden üzerinde gecikme/ceza bedeli bulunan üyelerin üzerinde gözüken materyali iade etmediği ve/veya borcunu ödemediği sürece ilişik kesme belgeleri imzalanmaz.

g) Öğrenci birden fazla bölümde okusa bile, sadece bir kimliğiyle işlem yapabilir.  Bir öğrenci için kitap alma hakkı aynı anda iki ise, birden fazla bölümde okuyan öğrenci için de aynıdır.

h) Ödünç - iade işlemlerini kütüphanemizdeki Self-Check cihazından da kendiniz yapabilirsiniz.