IEEE NOW Foundations & Trends Technology eKitapları 30 Haziran 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır

                                   

                                  IEEE NOW Foundations & Trends Technology eKitaplar

IEEE NOW Foundations & Trends Technology eKitapları 30 Haziran 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

IEEE NOW Foundations & Trends Technology eKitap Kütüphanesi; mühendislik, enerji ve bilgisayar bilimlerinde ortaya çıkan konular hakkında en güncel bilgileri sunar. Her başlık, alandaki araştırma liderleri tarafından yazılan ve hakem değerlendirmesiyle onaylanan ortalama 150 sayfalık tek bir monograftan oluşur.

Erişim Adresi: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/nowpublishers