Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimine Açılmıştır

Legal Online Veri Tabanı  02.12.2019 - 31. 12.2019 tarihleri arasını kapsayacak şekilde kurumumuzda deneme erişimine açılmıştır.

Dergi ve Kitaplar için www.legal.com.tr
Yargı Kararları ve Mevzuat Bankası www.legalbank.net adreslerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile;
 22.000’den fazla makaleye,
 650’den fazla dergiye,
 400’den fazla kitaba,
 “Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca
Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme,
Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik,
Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay,
Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa
Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,
 71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık
alanlarına göre ayrılmış içeriğe,
tek tıkla ve pratik bir şekilde erişim imkanı mevcuttur.