Kalite Politikamız

İndirmek için tıklayınız.

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KALİTE POLİTİKASI

 

Kalite politikamız, üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.

 

Bu doğrultuda kalite politikamız, yasal şartlara ve uluslararası standartlara uygun olarak;

  • Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyici ve geliştirici bilgi hizmetlerini sağlamak amacıyla Başkanlığımız bünyesinde verilen tüm hizmetlerde standartlaşmayı gerçekleştirme
  • Personelimizin bilgi düzeyini artırarak yetkinliğini ve performansını geliştirerek

yapılacak işlerde profesyonelliği yerleştirmek ve verimliliği sağlama                                   

  • Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarını bünyesinde bir araya getirme ve kullanıcıların etkin ve hızlı bir şekilde erişmesini sağlama
  • Hizmetlerimizi kullanıcılarımızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişme ve değişmeleri baz alarak geliştirme
  • Elektronik kaynakların kullanımını arttırma ve basılı kaynak çeşitliliğini artırma
  • Etik değerlere uygun olarak herkese eşit hizmet sunma ve yararlandırmayı

Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederim.