Misyonumuz - Vizyonumuz - Değerlerimiz

MİSYON

Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırmalarında ihtiyaç duyulan her türlü basılı, elektronik, görsel ve işitsel bilgi kaynaklarını sağlayıp çağdaş kütüphanecilik hizmeti anlayışı içerisinde kullanıcı memnuniyetini dikkate alarak en kısa sürede, en doğru bilgiyi kullanıcıların hizmetine sunmaktır.

VİZYON

Bingöl Üniversitesinin eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda bilgiyi, hizmet verdiği kitleye çağdaş bilgisayar ve ağ teknolojilerini kullanarak hızlı ve ekonomik şekilde, zaman ve yerden bağımsız olarak sunan, mesleki dayanışma ve iş birliğine dayalı, çalışanlarıyla birlikte gelişmelerin gerisinde kalmayan, modern bir bilgi ve belge merkezi olmak.

 

 

DEĞERLERİMİZ

Kullanıcı memnuniyeti

Çalışan memnuniyeti

Ekip ruhunu etkin kılma

Bilimsel ve etik kuralları benimseme

Kendisini sürekli geliştirme ve yenilikleri takip etme

Eşitlikçi yaklaşım

Şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı geliştirme

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme

 

HEDEFLERİMİZ

Bilgi teknolojilerini Kütüphane Yönetim sistemlerine entegre etmek

Kütüphane kullanıcılarına Yaşam Boyu Öğrenme ve Bilgi Okur-Yazar alışkanlığı kazandırmak

Akademik personelden gelen yayın isteklerini eksiksiz karşılamak.

Veri tabanlarının aktif kullanımının arttırılması ve içeriklerinin anlatılmasına yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek

Yeni Kütüphane Otomasyon Sisteminin  kurulması ve çalışır hale getirilmesi

Süreli yayınlar biriminin aktif hale getirilmesi. Çekirdek dergi koleksiyonun belirlenmesi ve bu çekirdek dergi koleksiyonun dermeye kazandırılmasını sağlamak

Kütüphane web sayfasının kütüphane ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi

Yeni kütüphane binası için ihtiyaç duyulan teknolojilerin belirlenmesi

Yeni kütüphane binasında oluşturulacak birimlerin belirlenmesi

Opac taraması (Çevrimiçi katalog) ve bilgisayar odasındaki bilgisayar sayılarının arttırılması

Uzaktan eğitim derslerinin takip edilebilmesi için Görsel ve İşitsel Materyallerin alınması ve bu derslerin izlenip dinlenebilmesi için gerekli araç gereçlerin sağlanması