iThenticate İntihal Programı

 

iThenticate;

ULAKBİM tarafından yalnızca doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerinin; akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri ve tezler hariç) intihalleri tespit etmek amacıyla hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. Turnitin’den farklı olarak, iThenticate ile kontrol edilen yayınlar, sistemin veri havuzuna eklenmemektedir.

Sisteme üye olmak isteyen akademik personel kutuphane@bingol.edu.tr adresine ad-soyad, unvan ve kurumsal e-posta adresini göndermelidir.

​ÖNEMLİ NOT: Lisans anlaşmaları gereği iThenticate İntihal Tespit programını, üniversitelerde, ünvanı Doktor Öğretim üyesi, Doçent ve Profesör olan akademik personel, sadece kişisel makalelerinin analizi için kullanabilir. Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör üniversite personeli olmalıdır.

Ayrıca kullanıcıların tez, ödev, rapor türü dokümanları Turnitin üzerinden analiz etmeleri gerekmektedir, aynı makalenin birçok kereler analiz edilmesi de yanlış kullanım örneğidir.

Erişim linki : http://www.ithenticate

Başlangıç Kılavuzu

iThenticate Document Viewer Benzerlik Raporu Kılavuzu

iThenticate İntihal Veri Tabanı Kullanım Kılavuzu