NUREDDİN DENGEŞİK

NUREDDİN DENGEŞİK

Unvan : ŞEF

Birim / Bölüm : KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Email : ndengesik@bingol.edu.tr

Dahili : 2856

Oda No :