NUREDDİN DENGEŞİK

NUREDDİN DENGEŞİK

Unvan : Bilgisayar İşletmeni

Birim / Bölüm : YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ

Email : ndengesik@bingol.edu.tr

Dahili : 2856

Oda No :