Bingöl Üniversitesi Selahaddin-i Eyyubi Kütüphanesi Anasayfa

Misyon & Vizyon & Değerlerimiz & Hedeflerimiz


MİSYON

Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini artırmak, araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyerek bu amaçla çağdaş düzeyde bilgi erişim hizmeti vermek, evrensel bilgiye erişilmesini sağlamak; Üniversitemizin bilgi üretimini destekleyici kaynakları temin etmek suretiyle bulunduğu bölgede örnek bir kütüphane olabilmektir.

 

VİZYON

Çağdaş teknolojileri kullanarak araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılayabilen, çağdaş bilgi sistemleriyle entegre olabilen, kullanıcılarına yaşam boyu öğrenme ve bilgi okuryazarlığı alışkanlığı kazandırmayı hedef edinen, toplumun kültürel ve sosyal açıdan gelişmesine katkıda bulunan modern bir kütüphane olmaktır.

 

 

DEĞERLERİMİZ

Kullanıcı memnuniyeti

Çalışan memnuniyeti

Ekip ruhunu etkin kılma

Bilimsel ve etik kuralları benimseme

Kendisini sürekli geliştirme ve yenilikleri takip etme

Eşitlikçi yaklaşım

Şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı geliştirme

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme

 

HEDEFLERİMİZ

Bilgi teknolojilerini Kütüphane Yönetim sistemlerine entegre etmek

Kütüphane kullanıcılarına Yaşam Boyu Öğrenme ve Bilgi Okur-Yazar alışkanlığı kazandırmak

Akademik personelden gelen yayın isteklerini eksiksiz karşılamak.

Veri tabanlarının aktif kullanımının arttırılması ve içeriklerinin anlatılmasına yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek

Yeni Kütüphane Otomasyon Sisteminin  kurulması ve çalışır hale getirilmesi

Süreli yayınlar biriminin aktif hale getirilmesi. Çekirdek dergi koleksiyonun belirlenmesi ve bu çekirdek dergi koleksiyonun dermeye kazandırılmasını sağlamak

Kütüphane web sayfasının kütüphane ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi

Yeni kütüphane binası için ihtiyaç duyulan teknolojilerin belirlenmesi

Yeni kütüphane binasında oluşturulacak birimlerin belirlenmesi

Opac taraması (Çevrimiçi katalog) ve bilgisayar odasındaki bilgisayar sayılarının arttırılması

Uzaktan eğitim derslerinin takip edilebilmesi için Görsel ve İşitsel Materyallerin alınması ve bu derslerin izlenip dinlenebilmesi için gerekli araç gereçlerin sağlanması