Bingöl Üniversitesi Selahaddin-i Eyyubi Kütüphanesi Anasayfa

Misyon & Vizyon


MİSYON

Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini artırmak, araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyerek bu amaçla çağdaş düzeyde bilgi erişim hizmeti vermek, evrensel bilgiye erişilmesini sağlamak; Üniversitemizin bilgi üretimini destekleyici kaynakları temin etmek suretiyle bulunduğu bölgede örnek bir kütüphane olabilmektir.

 

VİZYON

Çağdaş teknolojileri kullanarak araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılayabilen, çağdaş bilgi sistemleriyle entegre olabilen, kullanıcılarına yaşam boyu öğrenme ve bilgi okuryazarlığı alışkanlığı kazandırmayı hedef edinen, toplumun kültürel ve sosyal açıdan gelişmesine katkıda bulunan modern bir kütüphane olmaktır.