Bingöl Üniversitesi Selahaddin-i Eyyubi Kütüphanesi Anasayfa

İntihal Programı


Erişim adresi : http://www.urkund.com/

Sistem şu şekilde çalışır;

ÖĞRENCİ-Öğrenciler dokümanlarını öğretim elemanlarına e-posta ile göndererek, web veya öğretim yönetim sistemlerine(LMS) yükleyerek iletirler. E-posta seçeneği seçeneği kullanılacak ise ayrı bir yazılım kurulması gerekmez.

URKUND- Dokümanlar URKUND’a iletildiğinde  sunulan metinler Internet, Basılı Materyal ve Öğrenci Materyalleri olmak üzere üç ayrı kaynak altında yer alan içerik kapsamında analiz edilirler. Analizler tamamlandığında, dokümanlar ve oluşturulan raporlar öğretim elemanlarına yönlendirilir.

ÖĞRETİM ELEMANLARI-Analiz sonuçları ve öğrenci dokümanları öğretim elemanının tercihi çerçevesinde e-posta adresine, öğretim yönetim sistemine(LMS) veya URKUND web gelen kutusuna yönlendirilir. Böylelikle URKUND öğretim elemanının intihali en kolay şekilde, minimum iş yükü ile dolaylı yöntemler kullanmadan önlemesini sağlamış olur.

 

İntihal

İntihal bir kişinin başka kişilere ait materyalleri kopyalayarak alıntı yapmadan veya kaynak göstermeden kendine aitmiş gibi göstermesidir. (SAOB,20 (çeviri aşamasında)) .

İntihal Araştırmalarında Zaman ve Kaynak Sorunu 
İntihal araştırması yapmak  zaman ve kaynak  kullanımını gerektirir. Bu pek çok öğretim elemanının sahip olmadığı bir lükstür. Öğretim elemanları çoğunlukla başka konulara öncelik vermek zorundadır. Buda intihalin anlaşılmasını/fark edilmesini daha da güçleştiren bir unsurdur.

 

İntihal– Anlamak Güç mü, Kolay mı ? 
Bazı durumlarda sunulan metnin intihal olduğunu anlamak kolaydır. Bu genelde öğrencinin, öğretim elemanları tarafından bilinen kaynaklardan bire bir kopyalama yaptığı durumlarda gerçekleşir. Çoğu kez metnin kendisi sahtekarlığı açığa vurmak açısından yeterlidir. Örneğin sunulan metin farklı yazarları referans gösteriyor olabilir, veya farklı kaynaklardan yapılan kesme-yapıştırma işlemleri sonucu anlamsız hatalar içeriyor olabilir. Bu ve benzeri durumlar dışında intihali anlamak son derece güç olabilir. Öğrenci intihal yaptığı anlaşılmasın diye biraz çaba gösterip metin üzerinde bir takım değişikler yapmış olabilir. İntihali çağrıştıran işaretler (kelimeler, ifadeler, ilgisiz bilgiler vb.) metinden çıkarılmış, öğretim elemanının erişiminde olmayan bir kaynak kullanılmış, başka bir dilden çeviri vb. işler yapılmış olabilir.

İntihal Kaynakları 
İntihal yapılan kaynağı bulmak en güç iştir. Bir metinin intihal olduğunu ispatlayabilmek için nerdeyse her zaman bu metnin alındığı orijinal metine /belgeye gereksinim vardır.

İntihal kaynakları Internet, basılı materyal ve öğrenci materyalleri olmak üzere üçe ayrılabilir. Bu kaynakların ortak özelliği, her üçünün de giderek artan miktarlarda,  uçsuz bucaksız sayıda  başvuru kaynağı içermesidir. Buda intihal yapılan orijinal kaynağın nereden aranmaya başlanması konusunda en ufak bir ipucu dahi sahip olamayacağımızı göstermektedir. Sonuç olarak öğretim elemanlarının kendi olanaklarıyla intihal yapılan orijinal kaynağı bulması neredeyse imkansızdır.

Internet
İnternet, üniversite ve yüksek okullar tarafından yayınlanmış materyallerden, kamu kuruluşları dokümanlarına, gazete ve dergi makalelerine, kitaplara, referans çalışmalarına kadar uzanan çok farklı çeşitlilik ve içerikte milyarla sayfa barındırmaktadır. Bunun yanı sıra hazır üretilmiş materyal sunan çevrim içi siteler (ödev siteleri) bulunmaktadır (aşağıya bakınız).

Bir öğrencinin internet kaynakları kullanarak intihal yaptığı durumlarda, bu kaynağa bilinen arama motorlarını kullanarak ulaşılabileceği düşünülebilinir. Ancak bu o kadarda kolay bir iş değildir. Birincisi, internette bazı materyaller şifre korumalı sistemlerde yer alırlar ve doğrudan erişilemezler. Bir diğer deyişle bu materyallere bilinen arama motorları kullanılarak erişim sağlanamaz. Erişim sağlayabilmek için şifre talebinde bulunmak gerekir ki, bu ücretli karşılığı veya ücretsiz olabilir. İkincisi sınırsız sayıda arama motoru bulunmaktadır. Her birinin kapsadığı içerik farklıdır. İntihal yapılan orijinal kaynağı bulabilmek için öğrenci ile aynı arama modelini, bir diğer deyişle, aynı arama motorunu ve arama kipini kullanmak gerekir. Son olarak internette bilinen arama motorları kullanılarak erişilemeyecek çok fazla sayıda materyal bulunmaktır.

Yayınlanmış Materyal 
Yayınlanmış materyal, kitap, başvuru eserleri, bilimsel makale ve benzeri yüzlerce, milyonlarca belge ve dokümandan oluşmaktadır. Bu materyallerin bir kısmının elektronik sürümlerine veri tabanları aracılıyla ulaşmak mümkündür. Ancak geri kalan diğerleri ancak basılı kopya olarak elde edilebilirler. Yayınlanmış materyallerin çokluğu, intihalden şüphelenilmesi durumlarında, eğer intihal yapılan kaynak konusunda fikir sahibi değilsek bu kaynağı bulmanın imkansızlığını ortaya koymaktadır.

Öğrenci Materyalleri
İntihal öğrencilerin kendi aralarında da oldukça yaygın bir eylemdir. Örneğin, bir öğrenci aynı veya başka bir okulda aynı dersi almış bir diğer öğrenci materyalini kullanarak intihal eyleminde bulunabilir, veya iki öğrenci işbirliği yaparak teslimat öncesi birbirlerinin çalışmalarını karşılıklı kopyalayabilirler. Genel geçer bir kural olarak öğrenci materyalleri yayınlanmaz. Dolayısıyla internet üzerinden veya yayınlanmış materyaller arasından araştırılamazlar.

Kopya (Ödev) Siteleri 
İnternette son yıllarda adına ödev siteleri de denen binlerce kopya sitesi türemiştir. Bu siteler öğrencilere akla gelebilecek her konuda, hazır yazılmış soru cevapları, ödevler, metinler sağlamaktadırlar. Bu malzemeler genellikle konu başlıkları halinde düzeyine/, sınıfına  göre sıralanmıştır. Bu sitelerden çok sayıda doğal bir çalışma sürecini yansıtacak , bölümler halinde materyal sağlanabilir. Böylelikle, intihal yapan herhangi bir kişinin öğretim elemanına parça parça sunum yaparak herhangi bir çalışma sürecini taklit etmesi mümkündür.

Çeviriler 
Öğrenciler bazen başka bir dilde yapılmış bir metni çevirerek intihal yaparlar. Böyle durumlarda orijinal kaynağı belirlemek, çeviri kaynağının ne şekilde formüle edilebileceği konusunda öngörüde bulunarak arama yapmayı gerektirdiğinden, oldukça zordur.