Hizmet Envanteri Tablosu

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

 

      SIRA NO

 

SIRA NO

 

KURUM KODU

STANDART DOSYA PLANI KODU

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE İŞ SÜRECİ

HİZMET ALANLAR

HİZMETİN SUNUM SÜRECİ

HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI

İLK BAŞVURU MAKAMI

PARAF LİSTESİ

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAMA SÜRESİ

YILLIK İŞLEM SAYISI

1

B302BNG0160000

 

İDARİ HİZMETLER:

Kütüphaneye dış birimlerden gelen her türlü evrağı, dilekçeyi  alarak gerekli işlemleri yapmak, Kütüphane adına gidecek evrakları  ilgili birimlere dağıtmak

 

İlgili evrağın aslı.

Araştırmacılar akademik, idari personel ve öğrenciler

 Rektörlük Gelen Evrak

Genel Sekreter

Rektör veya Rektör Yrd.

 

 

1 gün

1000

Evet

2

B302BNG0160000

 

SAĞLAMA HİZMETİ:

Akademik, idari personel ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda koleksiyona katılacak materyalleri temin ederek, teknik işlemler sonrasında kullanıma sunmak

Internet üzerinden Kütüphane programı aracılığıyla yapılan sipariş listeleri (Kitap, dergi ve cd, dvd bibliyografik künyesi)

Akademik, idari personel

Teknik Hizmetler Birimi

 

 

 

10 dk

4000

Evet

3

B302BNG0160000

 

ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ:

Kullanıma sunulan kütüphane materyallerinin belli sürelerle kütüphane dışına ödünç verilmesi ve iade alınması

Bingöl Üniversitesi kimlik kartı

Akademik, idari personel ve öğrenciler

Ödünç Verme Servisi

 

 

 

3 dk

30000

Evet

4

B302BNG0160000

 

DANIŞMA HİZMETİ:

Kütüphane  kaynaklarının kullanımına yönelik Danışma masalarına, telefon ve e-posta olarak gelen çeşitli soruları cevaplandırarak kullanıcılara rehberlik etmek

 

Akademik, idari personel ve öğrenciler, araştırmacılar

Danışma masası görevlisi, kütüphane sekreterliği

 

 

 

5 dk.

Günde 50 defa

Hayır

5

B302BNG0160000

 

KULLANICI  EĞİTİMİ HİZMETİ:

Kütüphane kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla verilen her türlü eğitim ve sunumlar düzenlemek

Kullanıcılardan gelen eğitim talep telefonları veya yazıları

Akademik, idari personel ve öğrenciler, araştırmacılar

Okuyucu hizmetleri Servisi

 

 

 

1,5 saat

Yılda 20 defa

Evet

6

B302BNG0160000

 

KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİ HİZMETİ:

Okuyucunun diğer kütüphanelerden istediği materyalleri ödünç getirmek; diğer kütüphaneler  tarafından talep edilen materyalleri ödünç göndermek

Bingöl Üniversitesi Akademik personel

Kimlik kartı, kütüphanelerarası işbirliği formu

Akademik personel

Okuyucu hizmetleri Servisi

 

 

 

20 dk.

Yılda

40 defa

Evet

7

B302BNG0160000

 

GÖR-İŞİT HİZMETİ:

Kullanıcıları kültürel ve bilimsel gelişimlerini desteklemek amacıyla her türlü gör-işit materyalini temin ederek kullanıma sunmak

Kullanıcılardan gelen talep telefonları

Akademik, idari personel ve öğrenciler, araştırmacılar

Gör-İşit Servisi

 

 

 

 

Yıl boyunca

Evet

8

B302BNG0160000

 

ELEKTRONİK KAYNAKLAR HİZMETİ:

Kullanıcıları eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarında kullanacakları her türlü elektronik kaynağı temin ederek Internet üzerinden kullanıma sunmak

Kullanıcılardan gelen talep yazıları

Akademik, idari personel ve öğrenciler,

Okuyucu hizmetleri Servisi

 

 

 

 

Yıl boyunca

Evet

9

B302BNG0160000

 

YAYIN KOMİSYONU HİZMETİ:

basılacak kitaplara alımı

Başvuru dilekçesi,

 

Akademik Personel

Kütüphane Teknik Hizmetler

 

 

 

1 saat

Yılda 3 defa