Hizmet Standartları Tablosu

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

S.N.

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ

1

İDARİ HİZMETLER:

Kütüphaneye dış birimlerden gelen her türlü evrağı, dilekçeyi  alarak gerekli işlemleri yapmak, Kütüphane adına gidecek evrakları  ilgili birimlere dağıtmak

 

İlgili evrağın aslı

Sürekli

2

SAĞLAMA HİZMETİ:

Akademik, idari personel ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda koleksiyona katılacak materyalleri temin ederek, teknik işlemler sonrasında kullanıma sunmak

Internet üzerinden Kütüphane programı aracılığıyla yapılan sipariş listeleri (Kitap, dergi ve cd, dvd bibliyografik künyesi)

Sürekli

4

ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ:

Kullanıma sunulan kütüphane materyallerinin belli sürelerle kütüphane dışına ödünç verilmesi ve iade alınması

Bingöl Üniversitesi kimlik kartı

Sürekli.

5

DANIŞMA HİZMETİ:

Kütüphane  kaynaklarının kullanımına yönelik Danışma masalarına, telefon ve e-posta olarak gelen çeşitli soruları cevaplandırarak kullanıcılara rehberlik etmek

 

Sürekli

6

KULLANICI  EĞİTİMİ HİZMETİ:

Kütüphane kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla verilen her türlü eğitim ve sunumlar düzenlemek

Kullanıcılardan gelen eğitim talep telefonları veya yazıları

1,5 saat

7

KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİ HİZMETİ:

Okuyucunun diğer kütüphanelerden istediği materyalleri ödünç getirmek; diğer kütüphaneler  tarafından talep edilen materyalleri ödünç göndermek

Bingöl Üniversitesi Akademik personel

Kimlik kartı, kütüphanelerarası işbirliği formu

3 gün

8

GÖR-İŞİT HİZMETİ:

Kullanıcıları kültürel ve bilimsel gelişimlerini desteklemek amacıyla her türlü gör-işit materyalini temin ederek kullanıma sunmak

Kullanıcılardan gelen talep telefonları

sürekli

9

ELEKTRONİK KAYNAKLAR HİZMETİ:

Kullanıcıları eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarında kullanacakları her türlü elektronik kaynağı temin ederek Internet üzerinden kullanıma sunmak

Kullanıcılardan gelen talep yazıları

sürekli

10

YAYIN KOMİSYONU HİZMETİ:

Üniversite Yayın Komisyonunun  işleyişinin organizasyonu gerçekleştirerek, basılacak kitaplara ISBN ve bandrol alımı

Başvuru dilekçesi,

basılacak eser hakkında hazırlanmış 3 rapor, eserin elektronik ortama kaydedilmiş kopyası

sürekli

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

 

İlk Müracaat Yeri  :Daire Bşk.                                       İkinci Müracaat Yeri : Genel Sekreterlik 

Adı-Soyadı             :Yasir İNCELER                                  Adı Soyadı                : Doç. Dr. Veysel TURAN

Unvanı                    :Dai. Bşk.                                           Unvanı                       : Genel Sekreter

Adres                      :Bingöl   Üniv.                                    Adres                       : Bingöl Üniv. Rektörlüğü

                                 Küt. ve Dok. Dai. Bşk.                                              

Telefon                   :02160012-15 /5478-5403                 Telefon                    :0426 2160012-15/5283-3412

Faks                        : 04262160019                                     Faks                        : 04262151016

Elektronik posta    :kutuphane@bingol.edu.tr             Elektronik posta    : vturan@bingol.edu.tr