2023 Yılı En Fazla Kitap Ödünç Alan Kişilere Ödül Takdimi

Selahaddin-i Eyyubi Kütüphanesi’nde basılı kitap sayısı 100.000'e yaklaşırken, 2023 yılı en fazla kitap ödünç alan akademisyen ve öğrenciye ödül takdimi yapıldı.
2023 yılı içerisinde en çok kitap alan Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Zeynep Dumanoğlu ve Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi İsa Kaynar'a hediyeleri Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Çiftçi ve Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Görevlisi Yasir İnceler tarafından takdim edildi.