Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Açık Erişimli e-kitapları Hakkında

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından e-kitap olarak yayınlanan eserlerin ad ve erişim linkleri aşağıda yer almaktadır.

1) Economic Analysis: An Islamic Perspective-I
2) İslam İktisadı: Teoriler, Modeller ve Kurumlar

Erişim linki: https://kutuphane.asbu.edu.tr/tr/kitaplar