Basılı Yayın Talepleri

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nca koleksiyonumuzu zenginleştirmek amacıyla 2021 yılında kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda bütçe imkanlarına göre basılı yayın alımları yapılacaktır. Kullanıcılarımız yıl içerisinde satın alınmasını talep edecekleri basılı yayın isteklerini Eser İstek Kullanım Kılavuzu 'nu inceleyerek YORDAM Katalog Tarama sistemi üzerinden iletebilirler.

Tüm kullanıcılarımıza duyurulur.