İntihal.net’in üniversitemize ücretsiz olarak sunduğu hizmet 7 Şubat 2020 Cuma tarihi itibari ile sona erecektir.

 

İntihal tespit programı olan İntihal.net’in üniversitemize ücretsiz olarak verdiği hizmet, 7 Şubat 2020 Cuma tarihi itibari ile sona ereceğinden, tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin, programda kayıtlı olan verilerini kaybetmemeleri için anılan tarihe kadar verilerini sistemden almaları gerekmektedir. 7 Şubat 2020 Cuma tarihinden sonra sisteme girilememektedir. Gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.