iThenticate ile Turnitin İntihal Tespit Programları Kullanımı Hakkında

iThenticate ve Turnitin İntihal Tespit programları kurumsal olarak kullanılabilen programlardır, bu nedenle adı geçen programlara bireysel kayıt, abone olma, üyelik veya satın alma yapılamamaktadır.

Lisans anlaşmaları gereği iThenticate İntihal Tespit programını, üniversitelerde, ünvanı Doktor Öğretim üyesi, Doçent ve Profesör olan akademik personel, sadece kendilerine ait makalelerinin analizi için kullanabilir. Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör üniversite personeli olmalıdır.

iThenticate ve Turnitin İntihal Tespit programlarına üyeliğin yapılabilmesi için Kütüphanemiz mail adresine kurumsal e-posta adresi ile (@bingol.edu.tr) talepte bulunulmalıdır.

iThenticate:

  1. iThenticate ile sadece makale taranmaktadır, makale dışı doküman yüklenmesi ulusal lisans sözleşmesine aykırı kullanım olduğundan makale dışı dokümanların Turnitin ile taranması gerekmektedir.
  2. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üste köşesinde yer alan "Documents Remaining" kısmında belirtilen sayı kişiye tanımlanmış kota olmayıp yıllık olarak Bingöl Üniversitesi’ne tanınan kota sayısını belirtmektedir. Bu nedenle iThenticate kullanırken kota aşımı yapılmaması konusunda özen gösterilmesi gerekmektedir.
  3. Bir makalenin üst üste ve defalarca yüklenmesi (makalenin her bir paragrafının düzeltilip tekrar tekrar sisteme yüklenmesi yerine makalenin tamamının düzeltilip son halinin yüklenmesi ve taranması uygun olacaktır),
  4. Makale dışı yükleme yapılması (yüksek lisans veya doktora tezi, proje, öğrenci ödevleri vb.)

ulusal lisans anlaşmasına aykırı olduğundan;

Yanlış kullanımlar ve kota aşımını engellemek adına ısrarla yanlış kullanım yapan akademisyenlerin iThenticate hesapları pasif hale getirilecektir.

Turnitin

Öğrenci ödevleri ve projelerinde, yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir

Turnitin'e sadece Bingöl Üniversitesi'nde görev yapan akademik personel üye olabilir ve kullanabilir. Bu nedenle Turnitin kullanıcıları tarafından Bingöl Üniversitesi personeli olmayan kişilere Turnitin şifresinin verilmesi ve kullandırılması, Bingöl Üniversitesi personeli olmayan kişilere ait dokümanların taranması ulusal lisans anlaşmasına aykırı olduğundan bu şekilde kullanım yapılan hesaplar kapatılacaktır.

 

NOT: iThenticate ve Turnitin İntihal Programlarında ısrarla hatalı ve yanlış kullanım yapılan hesaplar ilk aşamada 1 ay, tekrarı durumunda 3 ay ve 6 ay süreyle kapatılacaktır.