Karabük Üniversitesi Açık Erişimli e-kitap Listesi Hakkında

Karabük Üniversitesi tarafından e-kitap olarak yayınlanan eserlerin erişim linkleri aşağıda yer almaktadır.

1) I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi: Bildiri Kitabı = International Congress of Human and Social       Sciences Research: Proceeding Book

https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/12610302019113830.pdf

2) International Conference on Cyber Security and Computer Science: Proceeding book (ICONCS 2018)

http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1262272019110951.pdf

3) The Proceedings Book of 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18)

http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1262272019112905.pdf

4) 1st International Congress on Islamic Economy and Finance: The Past and The Present: Proceedings book = 1. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı kongresi: Dünü ve bugünü : Bildiri kitabı (ICOIEF’18)

http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1262272019113954.pdf

5) Proceeding Book of the International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES 2018)

http://www.icatces.org/2018/home_files/proceeding_book_2018.pdf

6) The Proceedings of Third International Iron and Steel Symposium (UDCS'17)

http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126227201931138.pdf

7) I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu bildiriler kitabı

http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126227201931659.pdf

8) Symposium on Proceedings&Abstracts Book of the International Data Science & Engineering
(IDSES’19)

http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126916201922512.pdf

9) Econder 2019 I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi: tam metin bildiri e-kitabı

https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126117202035954.pdf

10) Econder 2019 I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi: özet e-kitapçığı = Econder 2019 I. International Economics, Business and Social Sciences Congress: abstract e-book

https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126117202035947.pdf

11) İlim ve marifet nurları: Prof. Dr. İbrahim Hakkul'a armağan kitabı

http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126214202093424.pdf

12) Dil ve edebiyat araştırmaları I: Özbekistan Cumhuriyeti'nin Türk Keneşi'ne üyeliğine ithafen

http://kutuphane.karabuk.edu.tr//yuklenen/dosyalar/1262142020100354.pdf

13) Uluslararası geçmişten günümüze Karabük ve çevresinde dini, ilmi ve kültürel hayat sempozyumu: özet kitapçığı = International symposium on religious, scientific and cultural life in karabuk and its vicinity from past to present: abstract book

https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/12610312019121050.pdf

14) Uluslararası geçmişten günümüze Karabük ve çevresinde dini, ilmi ve kültürel hayat sempozyumu: bildiri kitabı

http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/12612312019101758.pdf

15) Filoloji ve kültür araştırmaları: Ord. Prof. Aziz Kayumov’a Armağan Kitabı

https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126624201925735.pdf

16) Filoloji ve kültür araştırmaları 2

https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126912020102453.pdf

17) Engineering Science and Technology, an International Journal

https://www.sciencedirect.com/journal/engineering-science-and-technology-an-international-journal

18) Journal of Humanities and Tourism Research

http://johut.karabuk.edu.tr/

19) Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jebm

20) Eurasian Journal of English Language and Literature

https://dergipark.org.tr/en/pub/jell

21) Karabük Türkoloji Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/katud

22) Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad

23) Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh

24) Journal of History Culture and Art Research = Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

http://kutaksam.karabuk.edu.tr/

25) UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi

http://unikasaglik.karabuk.edu.tr/