Lebib Yalkın MevBank Mevzuat ve İçtihat Veritabanı 25 Aralık 2021 Tarihine Kadar Deneme Erişimine Açıldı

Mevzuat ve İçtihat Veritabanı MEVBANK ile birçok konudaki Mevzuat, Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Makaleler ve Hukuk Literatürü üzerinde çalışmalar yapılabilmektedir.

Erişim Adresi: https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/bingoluni