Lebib Yalkın MevBank Veri Tabanı Deneme Erişimine Açıldı

 

Lebib Yalkın MevBank veritabanı 31 Aralık 2023 tarihine kadar üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

Lebib Yalkın tarafından geliştirilen MevBank mevzuat ve içtihat veri tabanı, hukuki araştırmalar için en güncel içtihat ve mevzuat ile yorumlu uzman makalelerini içerir. MevBank tüm kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğleri 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunmaktadır. Ayrıca Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na da MevBank veri tabanından ulaşılabilir.

Erişim: https://mevbank.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/bingoluni

Detaylı bilgi için Deneme Erişimli Veri Tabanları'nı tıklayınız.