Lebib Yalkın MevBank Veritabanı 20 Aralık 2020 Tarihine Kadar Deneme Erişimine Açılmıştır

Lebib Yalkın MevBank veritabanı 20 Aralık 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Hukuki araştırmalar için en güncel İçtihat ve Mevzuat ile yorumlu uzman makalelerini içerir. MEVBANK tüm kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğleri 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunmaktadır. Ayrıca Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na da MevBank veri tabanından ulaşılabilir.