Marmara Üniversitesi Açık Erişimli e-kitap Listesi Hakkında

Marmara Üniversitesi tarafından e-kitap olarak yayınlanan eserlerin adları ve erişim linkleri aşağıda yer almaktadır.

-Disiplinlerarası Yaklaşımda Uluslararası Matematik ve Müzik Kongresi : Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı

 http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN870.pdf

-Ses Eğitimi Çalıştayı

http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN871.pdf

-Siyasal Analiz için Çerçeveler

http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN874.pdf

-The Language of Present Day American Crime Fiction and Printed Media

http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN877.pdf

-MCES 2020 Avrupa Çalışmaları Konferansı Tebliğler Kitabı

http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN875.pdf

-MCES 2020 Avrupa Çalışmaları Konferansı Özet Kitabı

http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN876.pdf