MetaScience 2021 Konferansı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün de düzenleme ortağı olarak yer aldığı MetaScience2021; Açık Bilim Merkezi (COS), Disiplinlerarası Meta-Araştırma ve Açık Bilim Derneği (AIMOS) ve Araştırma Enstitüsü’nün (RoRI) girişimi; Templeton World Charity Foundation ve RoRI konsorsiyumunun destekleri ile 16-18 ve 23-25 Eylül tarihlerinde sanal konferans olarak düzenlenecektir.

Detaylı bilgi için https://metascience2021.org