Military Big Data Veri Tabanı 31 Aralık 2021 Tarihine Kadar Deneme Erişimine Açılmıştır

Military Big Data; kara, deniz ve hava platformlarına yönelik çeşitli bilgiyi, ülke detaylarıyla birlikte doğruluk ve hızlı bir şekilde kullanıcısına ulaştırarak; harekât, teşhis, tanımlama, iş geliştirme, uluslararası ticaret, eğitim ve karar verme süreçlerinin tamamında değer yaratmayı hedeflemektedir.

Erişim için kullanıcı adı: kutuphane@bingol.edu.tr         Şifre: Cp6-=5Zt

Erişim Adresi: https://ndata.militarybigdata.com/login