Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Açık Erişimli e-kitapları Hakkında

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından e-kitap olarak yayınlanan eserlerin adları ve erişim linkleri aşağıda yer almaktadır.

1) 24. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları

http://acikerisim.nevsehir.edu.tr/handle/20.500.11787/3953

2) II. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Bildiri Kitabı (KAPSOSBİL2020)

https://acikerisim.nevsehir.edu.tr/handle/20.500.11787/3881