Ödünç Alınan Materyallerin Süreleri Uzatılmıştır

- Öğrencilerimizin kütüphaneden almış oldukları materyallerinin ödünç süreleri Covid-19 (koronavirüs) pandemisi nedeniyle üniversitelerin tatil edildiği tarihten itibaren 02 TEMMUZ 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Bu süre içerisinde üzerinde ödünç materyal bulunan ve tekrar ödünç materyal almak isteyen öğrencilerimiz iade işlemlerini yapmadan yeni materyal alamazlar. Bu şekilde kütüphaneden materyal alan öğrenciler süre uzatım hakkından faydalanamaz.

- Akademik ve idari personellerimiz mesai yaptıklarından ödünç materyaller için herhangi bir süre uzatımına gidilmemiştir.