Toros Üniversitesi Açık Erişimli e-kitapları Hakkında

Toros Üniversitesi tarafından e-kitap olarak yayınlanan eserlerin adları ve erişim linkleri aşağıda yer almaktadır.

Ulusal Engelsiz Yaşam Kongresi Özet Bildiri Kitabı, 5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiri Kitabı ve Sağlıklı Yaşam ve Obezite Farkındalık Kongresi Bildiri Kitabı isimli eserler,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanan ''2nd International Symposium on Sustainable Logistics ''Cırcular Economy'' Proceeding Book'' isimli eser, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''Gastronomi, Beslenme ve Gıda Teknolojileri Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı'' isimli eser ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan ''1st International Traditional Foods and Sustainable Food Systems Symposium Proceeding Book'' ve ''1st International Traditional Foods and Sustainable Food Systems Symposium Summary Proceeding Book'' isimli eserler, e-kitap olarak yayımlanmıştır.

https://toros.edu.tr/sayfalar/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi-yeni-cikanlar