Misyonumuz - Vizyonumuz - Değerlerimiz

MİSYON

Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırmalarında ihtiyaç duyulan her türlü basılı, elektronik, görsel ve işitsel bilgi kaynaklarını sağlayıp çağdaş kütüphanecilik hizmeti anlayışı içerisinde kullanıcı memnuniyetini dikkate alarak en kısa sürede, en doğru bilgiyi kullanıcıların hizmetine sunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için:

 • Araştırıcıları, bilgi kaynaklarından haberdar etmek ve istenen kaynakları sağlamak,
 • Kütüphane koleksiyonlarının ve kaynaklarının korunmasını ve uzun ömürlü olmalarını sağlamak,
 • Kütüphanenin fiziki ve sanal ortamında araştırma ve çalışmaları kolaylaştıracak konfor ve kolaylıkları sağlamak,
 • Araştırmalara, toplumsal gelişmeye ve öğrenmeye katkıda bulunmak üzere kurumlararası işbirliği yapmak, yurtiçi ve yurtdışı kütüphaneler ve bilgi merkezleriyle işbirliği ve iletişimi geliştirmek,
 • Kütüphaneden yararlananların araştırma, öğrenme ve öğretme ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak,
 • Yenilikçi, becerilerini artırmaya istekli, uzman, araştırmaları teşvik edici personelkadrosuyla kütüphane hizmetlerini geliştirmek için sürekli çalışmak.

VİZYON

Bingöl Üniversitesinin eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda bilgiyi, hizmet verdiği kitleye çağdaş bilgisayar ve ağ teknolojilerini kullanarak hızlı ve ekonomik şekilde, zaman ve yerden bağımsız olarak sunan, mesleki dayanışma ve iş birliğine dayalı, çalışanlarıyla birlikte gelişmelerin gerisinde kalmayan, modern bir bilgi ve belge merkezi olmak. Bu vizyonun gereği olarak kütüphane:

 

 • Akademik içerik yönünden tartışmasız en zengin koleksiyonlara sahip olmak,
 • Tüm kaynaklara, her zaman, daha kolay ve hızlı erişim sağlamak,
 • Bilgi kaynakları ve erişim yolları yönünden daima yenilik yapmak,
 • Kütüphane kullanıcılarının ihtiyaçlarını önceden tespit edebilmek,
 • En gelişmiş depolama, arşivleme ve kütüphane servislerini kullanmak,
 • Gelişmelere hızla uyum sağlayarak en iyi araştırma ortamını ve imkânlarını oluşturmak için çalışır

 

 

DEĞERLERİMİZ

Kullanıcı memnuniyeti

Çalışan memnuniyet

Ekip ruhunu etkin kılma

Bilimsel ve etik kuralları benimseme

Kendisini sürekli geliştirme ve yenilikleri takip

Eşitlikçi yaklaşım

Şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı geliştirme

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme

 

HEDEFLERİMİZ

Bilgi teknolojilerini Kütüphane Yönetim sistemlerine entegre etmek

Kütüphane kullanıcılarına Yaşam Boyu Öğrenme ve Bilgi Okur-Yazar alışkanlığı kazandırmak

Akademik personelden gelen yayın isteklerini karşılamak.

Veri tabanlarının kullanımının arttırılması ve içeriklerinin anlatılmasına yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek

Yeni Kütüphane Otomasyon Sisteminin çalışmasını ve çalışır hale getirilmesi çalışır

Süreli yayınlar biriminin aktif hale getirilmesi. Çekirdek dergi koleksiyonun yönetimi ve bu çekirdek dergi koleksiyonun dermeye kazandırılmasını sağlamak

Kütüphane web sayfasının kütüphane uygun hale getirilmesi

Yeni kütüphane binası için ihtiyaç duyulan teknolojilerin reklâm

Yeni kütüphane binasında oluşturulacak birimlerin yerine

Opac taraması (Çevrimiçi Katalog) ve bilgisayar odasındaki bilgisayar sayılarının arttırılması

Uzaktan eğitim derslerinin takip edilebilmesi için Görsel ve İşitsel Materyallerin dinlenebilmesi için gerekli araç gereçlerin dinlenebilmesi ve bu derslerin izlenip dinlenebilmesi