Bağış Politikamız

 

  1. Bağışlanacak materyaller Bingöl Üniversitesi’nin amaçlarına, eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarına uygun nitelikte olup güncelliğini ya da bilimsel özelliğini yitirmemiş olmalıdır.
  2. Gazete ve dergilerin promosyon olarak verdikleri kitaplar bağış olarak kabul edilmez.
  3. Fiziki olarak temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, çizilmiş, yırtılmış ve yıpranmış kitaplar bağış olarak kabul edilmez.
  4. Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlar ile mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilmez.
  5. İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları, fotokopi ile çoğaltılmış vb. özellikler gösteren materyaller bağış olarak kabul edilmez.
  6. Bağışçıya ait kişisel notların bulunduğu evrak ve diğer özel belge ve eşyalar bağış olarak kabul edilmez.
  7. Tezler bağış olarak kabul edilmez.
  8. Bağışlanan yayınların rafa çıkarılması veya çift nüsha olanlar için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış, değişim ve dönüşüm için gönderilmesi ve iade etme yetkisi KDDB’ye aittir. 
  9. Kişisel koleksiyon bağışında ayrı bir bölümde bulundurma şartı kabul edilmez. Kütüphane içinde koleksiyonun bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf kesinlikle oluşturulmaz. 
  10. Bağış yapan kişiler, yaptıkları bağışlarla ilgili olarak hak sahipliğini kaybettiklerini kabul etmiş olurlar ve hiçbir talepte bulunamazlar.

Kitap bağış formunu indirmek için tıklayınız