ISBN/ISSN Alma İşlemleri

Üniversitemiz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı -Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nden sertifika alarak Bingöl Üniversitesi markasıyla yayıncılık yapmaktadır.

Yapılacak yayınlar için ISBN ve ISSN alınması bir zorunluluk olduğundan, ISBN ve ISSN alabilmek için, bilgi ve formların kütüphane e-posta adresine (kutuphane@bingol.edu.tr, 0426 216 00 12 - 5382 ) iletilmesi gerekmektedir.

ISBN Nedir?

ISBN (International Standard Book Number), hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemidir. Amaç, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle düzenlenerek standardize edilip, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilerek belirli bir yayımcının yayınladığı bir materyalin kimliğini tanımlamaktır. ISBN 13 haneli bir numaralama sistemidir. ISBN sistemi, yayınlanan her materyale bir tanımlama numarası verir.

Nelere Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilir?

Basılı materyal (kitap, katalog, yıllık vb.) Mikroformlar Video, film ve kasetler (eğitim amaçlı) Karma yayın araçları (kitap+kaset, kitap+CD gibi) Bilgisayar yazılımları (eğitim amaçlı) Atlas ve haritalar Braille alfabesiyle yazılmış materyal Elektronik yayınlar (http, www, ftp, CD, disket vb.) Nelere Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilmez? Takvim ve günlükler El yazması eserler Broşürler Poster, afiş ve gazeteler Gösteri programları (tiyatro, müzikal, resital, konser vb.) Okul müfredat programları Formlar Ajandalar Fiyat listeleri, satış ve reklam katalogları, reçeteler Kitap haline getirilmemiş makale, genelge, yönerge vb. materyal

ISSN Nedir?

ISSN (Uluslar arası Standart Süreli Yayın Numarası), belirli bir süreli yayın (devamlı   kaynak-devam eden süreli yayın) için oluşturulan ve süreli yayının adına bağlı 2 küme ve 8 haneden oluşan uluslararası bir numaralama sistemidir.

Nelere Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) verilir?

Süreli yayınlara (örnek olarak akademik veya akademik olmayan dergiler, elektronik dergiler, fihristler, yıllık raporlar, gazeteler ve monografik yayınlar sayılabilir.) ISSN tahsis edilir.