Ödünç-İade Hizmeti

 1. Akademik Personel; toplam 4kitabı 30 gün süreyle, isterse her kitabı 30 gün daha uzatarak ödünç alabilir. Bu materyalleri belirtilen sürede getirmedikleri takdirde cezai işlem uygulanır. Getirilmeyen her bir kitaba karşılık günlük kitap alamama cezası uygulanır; kitabın gecikme gün sayısı  X 2 gün kadar kütüphaneden herhangi bir materyal alamaz. Getirilmeyen materyalin süresi 50 günü aşmışsa, kişinin, kütüphaneye kitap hibe etmesi gerekmektedir. Gecikme gün cezası ödendikten sonra, tekrar kitap alabilme hakkına sahip olunur. Cezalar kesinlikle bir başkasının üzerine devredilmez. Telefon ya da eposta yoluyla ödünç verme, iade ve uzatma işlemleri yapılmaz. Uzatma işlemi tek sefere mahsustur. Aynı kitap üst üste sadece bir defa ödünç alınabilir. Bir ay sonra materyal yerindeyse tekrar ödünç almaya hak kazanılır. BÜ kimlik kartı gösterilmeden kesinlikle ödünç işlemi gerçekleştirilmez. İlişik kesme sırasında üzerinde materyal bulunan ve/veya gecikme gün cezası olan üye; ödünç aldığı materyali iade etmediği ve/veya gecikme gün cezası karşılığı kitap bağışında bulunmadığı sürece ilişik kesme belgesi imzalanmaz.
 2. İdari Personel; toplam 4kitabı 30 gün süreyle, isterse her kitabı 30 gün daha uzatarak ödünç alabilir. Yukarıda yer alan gecikme gün cezası ile ilgili hükümler İdari Personel için de aynı şekilde uygulanır.
 3. Doktora öğrencisi; toplam 4kitabı 30 gün süreyle, isterse her kitabı 30 gün daha uzatarak ödünç alabilir. Yukarıda yer alan gecikme gün cezası ile ilgili hükümler Doktora öğrencileri için de aynı şekilde uygulanır.
 4. Yüksek Lisans öğrencisi; toplam 4kitabı 30 gün süreyle, isterse her kitabı 30 gün daha uzatarak ödünç alabilir. Yukarıda yer alan gecikme gün cezası ile ilgili hükümler Yüksek Lisans öğrencileri için de aynı şekilde uygulanır.
 5. Lisans/Önlisans öğrencisi; toplam 2kitabı 15 gün süreyle, isterse her kitabı 15 gün daha uzatarak ödünç alabilir. Yukarıda  yer alan gecikme gün cezası ile ilgili hükümler Lisans/Önlisans öğrencileri için de aynı şekilde uygulanır.
 6. Misafir öğrenci; BÜ üyesi olmayan misafir kullanıcılar kütüphane materyallerini ödünç alamazlar. Kütüphane materyallerinden sadece kütüphane içerisinde faydalanabilirler ve fotokopisini çekebilirler.
 7. BÜ mensubu olmayan akademik personel ve öğrenci; BÜ mensubu olmayan akademik personel ve öğrencilerin, BÜ Kütüphanesi basılı materyallerinden yararlanabilmeleri için üyesi oldukları üniversite kütüphanesi aracılığı ile BÜ Kütüphanesi’nden talepte bulunabilirler.
 8. Yardımcı Hizmetler; toplam 2kitabı 30 gün süreyle, isterse her kitabı 30 gün daha uzatarak ödünç alabilir. Yukarıda yer alan gecikme gün cezası ile ilgili hükümler Yardımcı Hizmetliler için de aynı şekilde uygulanır.

 

 • Ödünç / İade Kuralları
 1. Ödünç alma işleminde BÜ kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.
 2. Tüm kullanıcılar kendi BÜ kimlik kartlarını kullanarak ödünç işlemi yapabilir, başka bir kullanıcıya ait kimlik kartıyla işlem yapılmaz.
 3. Ödünç alınan materyalin iade tarihine kadar tüm sorumluluk (kayıp, hasar vb.) kullanıcıya aittir.
 4. Ödünç alınan materyalin iade tarihinin takip edilmesi ve materyalin zamanında iade edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
 5. Üzerinde iade tarihi geçmiş materyal olan kullanıcı, bu materyali iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni materyal alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.
 6. İade işlemi sırasında hasar gördüğü (kullanıcıdan kaynaklı hasarlar; eserin sayfalarının yırtılmış, çizilmiş olması, eser üzerine KDDB’ye ait olmayan etiket, çıkartma vb. yapıştırılması, esrin ıslanması) tespit edilen materyal iade alınmaz ve materyalin aynısının kullanıcıdan temin etmesi istenir.
 7. Süreli yayınlar (dergi), gazeteler, tezler, referans eserler (ansiklopedi, sözlük, nadir eserler, abstract, index, handbook, atlaslar ve haritalar, almanaklar), KDDB tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmaması gereken materyaller (tek nüsha, baskısı tükenmiş, vb.) ödünç verilmez.