Oku-Yayımla Anlaşmaları (Read&Publish Agreement)

Oku-Yayımla Anlaşmaları

 

TÜBİTAK EKUAL ve Kütüphanemizin mensubu olduğu Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından bazı büyük yayıncılar ile “Read & Publish” (Oku ve Yayımla) modelini içeren lisans anlaşmaları yapılmaktadır. Dönüştürücü anlaşmalar olarak bilinen bu anlaşmalar, abonelik ücretlerinin yanında makale işlem ücretlerini de (Article Processing Charge, APC) içeren bir modeli ifade etmektedir. 

Oku ve Yayımla anlaşmaları yazarlara yayınları kabul edildikten sonra APC için ek ödeme yapmaya gerek kalmadan makalelerini açık erişim yoluyla yayımlama imkânı sağlar.

Anlaşmalar tek tek üniversiteler tarafından değil, EKUAL ve ANKOS kapsamında yapılmaktadır. 

EKUAL kapsamında Wiley ve Springer Nature ile Kütüphanemizin abonelik sağladığı veri tabanlarında ANKOS kapsamında  American Chemical Society (ACS)Cambridge Journals Online ile oku ve yayımla anlaşmaları vardır. 

Kurumumuz mensupları makalelerini, kütüphanemizin abone olduğu American Chemical Society (ACS), Cambridge Journals Online ve EKUAL kapsamında Springer Nature, Wiley veri tabanları içerisinde yer alan dergilerde APC ücreti ödemeksizin açık erişimli olarak yayınlayabilirler.  Her bir veri tabanındaki uygulama, yayınevi politikasına göre değişkenlik göstermektedir. Anlaşma kapsamındaki yayın listeleri, konsorsiyum süreleri, yayınevi yayın kabul politikaları ve diğer detaylar aşağıda her bir veri tabanı için listelenmiştir.


American Chemical Society (ACS)

2022-2024 Oku-Yayımla Anlaşması

Kimyanın tüm alanlarında, American Chemical Society (ACS) tarafından yayınlanan dergilere, tam metin erişim sağlayan veri tabanıdır. En eskisi 1879 yılı olmak üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur. 

ANKOS Oku - Yayımla anlaşmaları çerçevesinde kütüphanemizin abone olduğu ACS veri tabanı dergilerinde sorumlu yazar olarak yapacağınız yayınlar makale işlem bedeli (Article Proccessing Charge - APC) ödenmeksizin açık erişim olarak yayınlanacaktır. 
Yayınlarınızı ilgili dergilere gönderirken kurumsal mail adresiniz (...@bingol.edu.tr) ile süreci yürütmeniz gerekmektedir.
Anlaşma kapsamında Türkiye’den abone olan tüm kurumlara ayrılan 2024 yılı toplam açık erişim makale kotası 234’tür. 

Önemli Hususlar
Gönderen sorumlu yazar, Paragon Plus profilindeki açılır bir menü aracılığı ile üniversitemizi seçerek kurumumuzla ilişkisini belirtmelidir. Gönderen sorumlu yazar, hakem değerlendirme süreci boyunca ACS ile iletişim kuracak kişi olarak tanımlanmalıdır.
Bu kriterleri karşılayan yazarlar Nitelikli Yazar (Qualifying Author) olarak değerlendirilecektir. Nitelikli yazar olarak makalenizin kabulü sırasında otomatik olarak açık erişim fon talebi oluşacak ve fon talebinizle ilgili işlem yapıldığında Copyright Clearance Center (CCC)’dan bir bildirim alacaksınız.
Dergi Yayın Sözleşmesi (Journal Publishing Agreement) tamamlanırken, makalenizin açık erişim sözleşme kapsamında olduğu bilgisi yer almalıdır.

ACS Anlaşma Kapsamındaki Yayın Listesi 2024


Cambridge Journals, Beşeri ve Sosyal Bilimler, Bilim, Teknoloji ve Tıp veya belirli konu paketleri dahil olmak üzere çeşitli paketler içerisinde mevcuttur.

ANKOS Oku - Yayımla anlaşmaları çerçevesinde kütüphanemizin abone olduğu Cambridge Journals Online veri tabanı dergilerinde sorumlu yazar olarak yapacağınız yayınlar makale işlem bedeli (Article Proccessing Charge – APC) ödenmeksizin açık erişim olarak yayınlanacaktır.

  • Yayınlarınızı ilgili dergilere gönderirken kurumsal mail adresiniz (...@bingol.edu.tr) ile süreci yürütmeniz gerekmektedir.
  • Anlaşma kapsamında Hybrid ve Gold Open Access dergilerden makale işlem ücreti alınmayacaktır. Yayımlanacak makale sayısında herhangi bir sınırlama olmayacaktır.
  • Makalelerin kabul tarihi mevcut anlaşma dönemi içinde olmalıdır.
  • 2024 yılı itibari ile Prisms ve Research Directions dergileri de Read and Publish (Oku ve Yayımla) Anlaşması kapsamına girmiştir.

Cambridge Journals Online ile Oku ve Yayımla (Read and Publish) dergi listesi için tıklayınız.

Makale yayımlanması için faydalı bilgiler.Springer Nature

2024-2026 Oku-Yayımla Anlaşması

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL Projesi kapsamında, Springer Nature yayınevine ait 2.300’den fazla elektronik dergiye erişim sağlanmaktadır. Bir erişim (Read) anlaşması olan mevcut 2022-2024 Springer Nature anlaşması, 2024-2026 dönemini kapsayacak şekilde 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren “Oku & Yayımla” (Read & Publish) modeline dönüştürülmüştür. 

Türkiye’deki EKUAL üyesi tüm kurumlar, Springer Nature yayınevinin 2.300’den fazla e-dergisine erişim sağlamaya devam edecektir. Bununla birlikte, EKUAL Üyesi kurumların yazarlarının, Web of Science’da (SCI, SSCI, AHCI) yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Springer Nature Hibrit Dergilerinde “Original Article”, “Review Article” ve “Continuing Education” türündeki yayınları AE desteği kapsamında olacaktır.  Sorumlu yazarı EKUAL Üyesi olan, kapsam içindeki Springer Nature hibrit dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınların, yazarın istemesi halinde, Makale İşlem Ücreti (APC) ödenmeden, “Açık Erişim”li yayımlanması mümkün olacaktır.

Söz konusu anlaşma kapsamında yıllık AE makale yayımlama kotası bulunmaktadır. Yıllık AE makale yayımlama kotasının bitmesi durumunda, ilgili yayının yazarı, makalesini AE olarak yayımlatmak isterse APC ücretini kendisinin ya da fon sağlayıcı kurumunun ödemesi gerekecektir. 

Anlaşma şartlarına göre, kurumlar için bir “AE makale kota tahsisi” yapılmayacaktır. Söz konusu dergilerde makalesi kabul edilen sorumlu yazarın yayını, yazarın istemesi halinde, yayının geliş sırasına göre sıraya girecek ve kota bulunması durumunda, kriterlere uyan makalelerin AE yayımlanması için ULAKBİM tarafından onay verilecektir.

Gold Open Access dergiler ve Nature dergileri anlaşma kapsamı dışındadır.

AE makale yayımlama desteği yapılacak dergi listesi (01.01.2024 – 31.12.2024 arası geçerli olan) aşağıda yer almaktadır. 01.07.2024 tarihinde JCR’da yayınlanacak Q1/Q2 listesi 31.12.2025’e kadar geçerli olacaktır.

Yukarıda bahsedilen dergi grubu ve yayın türünde olan ve kota olması halinde AE desteği sağlanacak yayının, sorumlu yazarının (corresponding author) EKUAL Üyesi kurum çalışanı olması ve yayındaki ismi altında üye kurum adının geçmesi yeterli olacaktır.

Makale başvurusu yaparken, kurumsal e-postaların (...@bingol.edu.tr) kullanılması AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısından önemlidir.

Springer Nature anlaşma kapsamındaki dergi listesi

Yazarlar İçin İş Akışı

Makale Yayımlama Kılavuzu

%75 APC İndirimli 62 BMC Dergi Listesi

Springer Nature Yayınevine ait BMC dergilerinde başlatılan pilot uygulama ile ülkemize %75’lik APC indirimi uygulanacak olup 62 adet BMC dergisinde yayın yapan araştırmacılarımız toplam APC ücretinin sadece %25’ini ödeyeceklerdir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.Wiley

2023-2025 Oku-Yayımla Anlaşması

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL projesi kapsamında Wiley veri tabanı  “Oku ve Yayımla”  anlaşmasından, üniversitemiz araştırmacıları aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda yararlanabilecektir:

  • WILEY’in Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç); “Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publication” türündeki yayınları AE desteği kapsamında olacaktır.
  • Üniversitemiz araştırmacılarınca, yukarıdaki kapsam içindeki aşağıda listesi bulunan Wiley dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınları, yazarın istemesi halinde, Makale İşlem Ücreti (APC) ödenmeden, “Açık Erişim”li yayımlanması mümkün olacaktır.
  • Yukarıda bahsedilen dergi grubu ve yayın türünde olan ve kotada açık erişim (AE) makale yayımlatma hakkı olması halinde AE desteği sağlanacak yayının, yazarlarından birinin EKUAL Üyesi kurum çalışanı olması ve yayındaki ismi altında üye kurum adının geçmesi yeterlidir.  
  • Üniversitemiz araştırmacılarının, makalelerini AE olarak yayımlatmak istemeleri durumunda, Wiley’e makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına kurumsal e-postalarını (...@bingol.edu.tr) kaydetmeleri AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısında önemlidir.
  • TÜBİTAK-ULAKBİM ve Wiley arasından yapılan söz konusu anlaşma kapsamında “yıllık AE makale yayımlama kotası” bulunmaktadır. Son beş yıllık verilere bakıldığında, anlaşma kapsamındaki AE makale kotalarının, Türkiye adresli Wiley yayınlarının yarıdan fazlasını karşılayacağı öngörülmektedir. Yıllık AE makale yayımlama kotasının bitmesi durumunda, ilgili yayının yazarı, makalesini AE olarak yayımlatmak isterse APC ücretini kendisinin ödemesi gerekmektedir. Anlaşma şartlarına göre kurumlar için bir “AE makale kota tahsisi” yapılmayacaktır.

Wiley Açık Erişim Yayın Politikası Hakkında:

WILEY yayınevine ait Altın Açık Erişim Dergiler (tüm makaleler açık erişimli olarak yayımlanır ve APC bedeli ödeme zorunluluğu vardır) ile Hibrit Açık Erişim Dergilerin (APC bedeli ödenirse makale açık erişimli yayımlanır, APC bedeli ödenmez ise makale kapalı yayımlanır) makale değerlendirme süreçleri birbirinden farklılık göstermektedir. Bu bağlamda;

ALTIN AÇIK ERİŞİM (AE) bir dergiye makale gönderildiğinde (submission); yazarın istemesi halinde, ilgili makale TÜBİTAK – WILEY AE Anlaşması kapsamında ULAKBİM hesabına düşer ve AE yayımlanması için onay verme/vermeme süreci tamamlanır. Başvurusu yapılan bir makale için, söz konusu anlaşma kapsamında ULAKBİM tarafından AE yayımlanmasına onay verilsin ya da verilmesin ilgili makale editör değerlendirmesine gider. Editör değerlendirmesinde kabul gören makale, ULAKBİM tarafından AE onayı verilmiş ise APC bedeli TÜBİTAK ULAKBİM tarafından ödenir. Editör değerlendirmesinde kabul gören makalenin, ULAKBİM tarafından AE onayı verilmemiş ise APC ücreti yazar ya da başka bir fon sağlayıcı kişi/kurum tarafından ödenir.

HİBRİT (Karma) bir dergiye makale gönderildiğinde ise; editör değerlendirmesinden sonra yayına kabul edilen makaleler, yazarın istemesi halinde, AE yayımlanmasına yönelik onay işlemi için ULAKBİM hesabına düşer. ULAKBİM tarafından AE onayı verilen makalenin APC bedeli TÜBİTAK ULAKBİM tarafından ödenir ve makale AE olarak yayımlanır. ULAKBİM tarafından AE onayı verilmeyen makale ise; APC ücreti yazar ya da başka bir fon sağlayıcı kişi/kurum tarafından ödendiğinde AE olarak yayımlanır, APC ücreti yazar ya da başka bir fon sağlayıcı kişi/kurum tarafından ödenmediği durumda makale kapalı olarak yayımlanır.

Wiley Oku-Yayımla Anlaşması Kapsamında Yayın Yapabileceğiniz Dergi Listesi

Wiley 2024 Yılı Erişim-Okuma Kapsamındaki Dergi Listesi

Wiley Oku-Yayımla Anlaşması Faydalı Bilgiler

Wiley Açık Erişim Dergilerinde Makale Yayınlama Rehberi