Ücretsiz e-Kaynaklar

    • Ücretsiz e-Kaynaklar

 * Acar İndeks

Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com) internet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği ücretsiz bir kaynaktır. 'Akademik araştırma' ve 'makale arama' kapsamında hizmet veren Acarindex.com veri tabanında barındırdığı 'hakemli dergi' ve on binlerce 'makale' ile her gün binlerce araştırmacıya hizmet vermektedir. Acarindex.com'da makalelere yorum yapabilir, sosyal ağlarda paylaşabilir ve üye olarak yeni sayı ve makalelerinizi ekleyebilirsiniz.

*AllThat JAS: JournalAbbreviationSources

Dergi kısaltmaları ile ilgili web sitelerinin derlendiği bir veri tabanıdır.

*Ankara Üniversitesi Elektronik Kitaplar

*arxiv.org    

Cornell Üniversitesi Kütüphanesi tarafından yürütülen bu açık erişim projesi Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Karşılaştırmalı Biyoloji ve İstatistik konularında 900.000'den fazla e-kaynağa erişim sağlar.

*Bookboon.com     

Üniversite öğrencileri, profesyoneller ve sürekli seyahat edenler için 1.500’ün üzerinde e-kitabı ücretsiz olarak erişime sunmaktadır. Kitaplar PDF formatında indirilebilmekte ve dünya çapında kullanımı mümkün kılmak için yedi dilde erişime sunulmaktadır. bookboon.com, dünyanın önde gelen üniversitelerinde görev yapmakta olan saygın profesörler tarafından yazılan 800’den fazla ders kitabını; iş dünyasına ilişkin kendi alanında uzman kişiler tarafından yazılmış 400’ün üzerinde e-kitabı ve Avrupa’dan Avusturalya’ya, Kuzey Amerika’ya, Afrika’ya kadar farklı kıtalardaki yerler için yazılmış 300’ün üzerinde gezi rehberini içermektedir.

*Brenda (The Comprehensive Enzyme Information System        

Enzimle ilgili veri içerir.

*CaltechArchives Oral Histories Online

Astronomi, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Jeoloji, Beşeri Bilimler, Matematik, Fizik, Sosyal Bilimler alanlarına tam erin erişim sağlar.

*Cambridge Dictionaries Online

Cambridge Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonudur.

*ChemSpider

ChemSpider, 28 milyondan fazla kimyasal yapı ve bu yapılara ait detaylar veren ücretsiz bir kimyasal yapı veri tabanıdır. 400'den fazla kaynaktan çekilen verilerle ChemSpider, tek bir arayüz altından kullanıcılara kapsamlı araştırmalar yapma imkânı sunmaktadır.

*ClinicalTrials  

Gönüllü hastalar üzerinde yapılan klinik deneyler hakkında bilgileri kapsamaktadır.

*CogPrints-CognitiveSciences E-Print Archive

Nöroloji, biyoloji, bilgisayar, dilbilim, felsefe ve psikoloji vb. konularında önbaskı arşividir.

*DART-EuropeE-theses Portal

Elektronik tezleri içerir.

*De Gruyter Open Access

 Tüm ana disiplinlerde yaklaşık 400  bilimsel dergi yayınlamaktadır.

*Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kataloğu

  Osmanlı ve cumhuriyet dönemine ait arşiv belgelerine erişim sağlar.

*DOAB - Directory of Open Access Books         
DOAB'ın temel amacı Açık Erişimli kitapların keşfedilebilirliğini artırmaktır.

*DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Bu veritabanı; tarım, gıda, biyoloji, kimya, sağlık, dil ve edebiyat, matematik, istatistik, fizik, astronomi, teknoloji, mühendislik, güzel sanatlar, mimarlık, işletme, ekonomi, çevre, tarih, arkeoloji, hukuk, uluslar arası ilişkiler, sosyal bilimler, felsefe ve din konularını içerir.

*Dogpile     

En iyi arama motorlarını tek ara yüzde hizmete sunar.

*Dokümanter Film Arşivi  

1896-1976 yılları arasındaki, olayların 90.000 bin adet dokümanter kısa filmi mevcuttur. Türkiye ve Atatürk ile ilgili eskiye dayanan filmler de mevcuttur. 

*TheEuropean Library  

Avrupada bulunan 43 milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar. Ücretsiz olarak erişilebilen kaynaklar da bulunmaktadır.

*E-LIS: E-Prints in Library and Information Science   

Kütüphanecilik ve bilgi bilim konularında açık arşivdir.

*Elsevier Açık Erişim Dergileri

*Encyclopedia Britannica     

Encyclopedia BritannicaOnline Sisteme erişim sağlar.

*Encyclopedia of Earth    

Encyclopedia of Earth online sisteme erişim sağlar.

*Environmental Research Letters

*E-PRINT Network   

E-Print Network dünya çapında 31.000’in üzerinde web sitesi ve veritabanı için kapı görevi görmektedir. Kimya, biyoloji ve yaşam bilimleri, malzeme bilimi, nükleer bilimler ve mühendislik, enerji araştırma, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, fizik, temel ve uygulamalı bilimlerde 5 milyondan fazla e-dergiyi içermektedir.

*Europeana     

Avrupa Dijital Kütüphanesi Web Sitesinden (Europeana) Milli Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunan El Yazması Eserlere ve Avrupa’nın birçok ülkesinde bulunan dijital kütüphanelerdeki eserlere erişebilirsiniz. Europeana, Avrupa müzelerinin, kütüphanelerinin, arşivlerinin ve görsel-işitsel koleksiyonlardaki sayısallaştırılmış milyonlarca eserin multidil desteği ile sunulduğu çevrimiçi bir koleksiyondur. Halihazırda 2200'ün üzerindeki içerik sağlayıcıdan 23 milyon kitap, film, tablo, müze objesi ve arşiv belgesine erişim sağlanmaktadır.

*Europeana-newspapers   

Europeana Newspapers projesi kapsamında 17 kuruluş,3 yıl süren çalışmayla 18 milyonun üzerinde gazete sayfasını Avrupa Kültür Portalı Europeana üzerinden sunmaktadır. Europeana Avrupa’nın çeşitli yerlerinde sayısallaştırılmış milyonlarca kitaba, tablolara, filmlere, müze objelerine ve arşiv kayıtlarına tek noktadan erişim imkanı sağlamaktadır.

*FreeBooks4Doctors

Tıp ve sağlık bilimleriyle ilgili çeşitli konulardaki kitaplara tam metin erişim olanağı sağlar.

*FreeMedicalJournals   

Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili  dergilere tam metin erişim olanağı sağlar.

*Gallica   

Fransız Milli Kütüphanesi'nin hazırlamış olduğu bu sitede eski tarihli Fransızca kitaplara tam metin olarak erişebilirsiniz. 

*Genamics JournalSeek      

92.000 (sürekli artan) derginin içeriği, konusu, yayınevi, kısa adı ve ISSN’i hakkında bilgi verir. Dergilerin web sayfalarına bağlantı sağlar.

*Google Books     

Tüm dünyadan kitaplar içermektedir. Telif hakkı kapsamı dışında kalan ve Google’ın yayıncısından izin aldığı ücretsiz olarak okunabilecek milyonlarca kitap bulunmaktadır

*Google Scholar    

Akademik literatüre basit ve geniş kapsamlı bir şekilde erişme olanağı sağlar. Akademik yayıncıların, profesyonel örgütlerin, ön bası bilgi depoları, üniversiteler ve diğer akademik organizasyonlardan hakemli yayınları, tezleri, kitapları ve özetleri kullanıcılarına sunar.

*International Scientific Publications

Otuzdan fazla ülkenin uluslararası hakemli  bilimsel dergi  makalelerine  erişebilirsiniz.Eğitim, yönetim ve teknoloji, edebiyat, tarım,ekonomi, işletme vb. çeşitli konularda makaleler mevcuttur.

*IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

*IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

*IRCICA Kütüphanesi   

IRCICA Kütüphanesi; medeniyet tarihimizin ana kaynaklarından seçilmiş 140 dildeki müracaat eserinden (68.000 kitap, nadir eser ve tez, 1650 başlıkta 96.000 süreli yayın, 70.000 tarihi fotoğraf, 1200 harita, 4.000 gri yayın ve ayrıbasım, 13.000 slayt, 1150 mikrofiş& mikrofilm vb.) oluşmaktadır. IRCICA Farabi Sayısal Kütüphanesi İslam Medeniyeti Sahasında ücretsiz bir veri tabanıdır.

*İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Web sayfası üzerindeki tüm tezlere erişim imkânı veren veritabanıdır. Veritabanındaki tez konuları arasında; Aile hekimliği, genel cerrahi, iç hastalıkları, nöroloji, patoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları gibi birçok konu yer almaktadır.

*İTÜ Dergileri

 İTÜ tarafından yayınlanan 4 adet dergi serbest kullanıma sunulmuştur.

*Journal of Physics: Conference Series

*Kanada Milli Kütüphanesi Tez Veri tabanı

Kanada Milli Kütüphanesi'nde bulunan Kanada Üniversitelerinde yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin elektronik ortamda olanlarına ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Ticari amaçla kullanımı yasaktır.

*Maden Mühendisleri Odası E-Kitaplar 

*NationalAcademiesPress     

NationalAcademiesPressABD Ulusal Bilimler Akademisi, Ulusal Mühendislik Akademisi, Tıp Enstitüsü ve Ulusal Araştırma Konseyi raporlarını mümkün olduğunca geniş bir kitleye dağıtmak amacıyla hareket etmektedir. Bilim ve sağlık politikası ile ilgili önemli konularda güvenilir bilgiler içeren, tıp, mühendislik ve bilim konularında geniş bir yelpazede 200’den fazla kitap yayınlamaktadır.

*NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM)

NLM'nin hazırladığı tıp ve sağlık konularında 16 değişik veri tabanından oluşan ve bu veri tabanları üzerinde tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir.

*New Journal of Physics

*OAIster              

Dijital kaynakların toplandığı toplu katalog özelliği taşıyan OAIster, 12 milyonun üzerinde kayda erişim sağlamaktadır.

*OAPEN  Open Access   

Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanında serbestçe erişilebilir açık erişim kitapları içermektedir. Kalite kontrollü açık erişim kitap koleksiyonu oluşturmak için yayıncılar ile çalışmakta ve yaygınlaştırma, kalite güvencesi ve dijital koruma alanlarında yayıncılar, kütüphaneler ve fon sağlayıcılara hizmet sunmaktadır.

*OhioLINK Electronic ThesesandDissertations Center      

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

*Online Courses   

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden açık online dersler, ders notları, videolar, sesli konferanslar, açık üniversite derslerinden oluşan bir koleksiyonu içeren kapsamlı ve ücretsiz bir kaynaktır. Hem eğitimini ilerletmek isteyenler için güçlü, tamamlayıcı bir kaynak hem de ek eğitim konuları araştıran ve üniversite düzeyinde ders olarak nelerin sunulabileceğini görmek isteyenler için kaynak niteliğindedir. E-mail adresi ile bir hesap oluşturularak istenilen konu başlıkları seçilebilir ve ders listesi oluşturulabilir.

*Open Access eBooks on JSTOR

Kaliforniya Üniversitesi, Michigan Üniversitesi gibi saygın yayınevlerine ait 500’den fazla kitap JSTOR platformundan açık erişim olarak sunulmaktadır. Yayıncılar tarafından belirlenen şartlarda Creative Commons lisansına sahip olan yayınlar, DRM kısıtlamaları olmaksızın, PDF olarak indirilebilmekte ve çıktı alınabilmektedir.

*Open Access Theses and Dissertations: OATD

OATD.org  dünyada yayınlanan açık erişimli lisansüstü tezleri içermektedir  ve tez bulmak için mümkün olan en iyi kaynak olmayı hedeflemektedir. 

*OpenDOAR - Directory of Open Access Repositories     

OpenDOAR dünyadaki açık arşiv havuzlarının listesini verir.

*Open Library      

Open Library, çeşitli formatlarda 1.000.000’un üzerinde ücretsiz e-kitaba erişim sunmaktadır.

*Osmanlıca Kitaplar 

*Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı  

İslam araştırmaları merkezi web sayfasından erişim sağlanan Osmanlıca Makaleler Veri tabanına erişim sağlanır.

*Oxford Dictionary

Oxford Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonudur.

*Oxford University Press Open Access

*Project Gutenberg     

42.000′den fazla kitaba tam metin erişim imkânı sunar.

*Pubspace Veri Tabanı

NASA tarafından finanse edilen araştırma makalelerinin yayın tarihinden itibaren bir yıl içinde kamuya açık olmasını gerektiren yeni NASA politikasına çözüm sunuyor. NASA tarafından finanse edilen yayınlar yeni politikaya uygun şekilde eklenmeye devam edilmektedir.Kişisel gizlilik, mülkiyet hakları ve güvenlik yasalarına bağlı patent ve belgeler PubSpace'e dahil edilmemektedir.

*PQDT Open  

Tez yazarları tarafından, açık erişim olarak yayınlanması yönünde seçilmiş olan tezlere tam metin erişim imkânı sağlar. ProQuest’s UMI Dissertation Publishing tarafından sunulan hizmettir.

*RePEc (Research Papers in Economics)

Ekonomi ile ilgili alanlarda araştırma kaynaklarına (dergi, makale vb.) erişim sunan ücretsiz çevrim içi veri tabanıdır.

*RSC Visual Elements       

Kimyasal elementler çizelgesidir. Elementler hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilir.

*Science and Technology of Advanced Materials

*SCImago Journals & Country Rank           

SCImangoJournals& Country Rank (SJR), dergilere ve ülkelere ilişkin bilimsel göstergeleri içeren bir portaldır. Portal, Scopus (ELsevier B.V.)veri tabanında yer alan veriler kullanılarak geliştirilmiştir. SJR, bilimsel etki alanlarının belirlenmesinde ve değerlendirmesinde kullanılabilmektedir.

*Springer Open    

Teknoloji, Tıp alanlarında Springer yayınevinin açık erişimli dergilerine erişim sağlar.

*ThesesCanada Portal     

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

*Thieme Medical Publishers

American Journal of Perinatology, European Journal of Pediatric Surgery Reports, Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, International Archives of Otorhinolaryngology, Journal of Brachial Plexus and Peripheral Nerve Injury, Journal of Knee Surgery Reports,Journal of Neurological Surgery Reports, Metabolism and Nutrition in Oncology, Planta Medical Letters, The Thoracic and Cardiovascular Surgeon Reports dergilerine açık erişim sağlanmaktadır.

*Tıp Terimleri Sözlüğü

*TOXLINE - NLM

İlaçların toksikolojik, farmakolojik, biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ve diğer kimyasallar hakkında hazırlanmış bir veri tabanıdır.

*TÜİK

*Türk Patent Enstitüsü Veri Tabanı

Espacenet, 1836 yılından günümüze buluşlar ve teknik gelişmeler hakkında bilgi içerir. Dünya çapında 80 milyondan fazla patent dokümanlarına ücretsiz erişim imkânı sunmaktadır.

*Türkiye Makaleler Bibliyografyası

1995'den günümüze Türkiye'de yayınlanan süreli yayınlardaki makaleleri indeksleyen bibliyografik bir veri tabanıdır.

*Türkiye Uluslararası  Edebi Çeviri Atölyesi

Türk edebiyatının çeviri yoluyla tanıtımı çalışmaları kapsamında 2006 yılından bu yana iki dilli Edebi Çeviri Atölyeleri düzenlenmektedir.

*Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı (TURKOMP)

14 gıda grubundan 580 gıdaya ait 100 gıda bileşeni için yaklaşık 63.000 gıda bileşeni ve enerji değeri verisi bulunmaktadır.Veri tabanı üzerinden gıdaların enerji ve besin değerlerine ulaşabilir, aramalarınızı “gıdaya”, “bileşene” ve “beslenmeye” göre yapabilir, bileşenlere göre gıdaları çoktan aza doğru sıralayabilirsiniz.  Ayrıca iki farklı besinin besin değerleri açısından karşılaştırılması mümkündür.

*Wiley Open Access   

Wiley yayınevinin açık erişimli dergilerine erişim sağlar.

*World Digital Library  

Buradaki belgeler arasında el yazmaları, haritalar, nadir kitaplar, ses kayıtları, filmler, baskılar, fotoğraflar, mimari çizimler ve diğer önemli kültürel belgeler bulunur.


Kezana platformu ücretsiz ve sınırsız olarak tüm kullanıcılarımıza açıktır.

 Kezana

Kezana platformu erişim adresi :https://tr.kezana.net/

Kezana Türkiye platformunun artık yayında olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'deki prestijli üniversitelerin en kapsamlı açık erişim koleksiyonlarını içeren güçlü ve kullanıcı dostu araştırma platformu; tüm kullanıcılarınız için ücretsiz ve sınırsız, tam metin arama imkanı sunar.Geniş bir Tez, Dergi ve Makale koleksiyonuyla; akademisyenler tüm içerik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, dijital içerik göndererek koleksiyonlara katkıda bulunarak büyütebilirler.

Neden kezana için tıklayınız.